Loading...
Gear Oil API GL5 85w140

Gear Oil API GL5 85w140

روغن دنده شرکت بهروان لرستان

قابل مصرف در جعبه دنده های غیر اتوماتیک ٰ دنده های هیپوئید ٰ چرخ دنده های حلزونی مایل و انواع دیفرانسیل پیشنهاد میگردد. 

دارای استاندارد ملی ایران Mil-L 2105 D , ISIRI 2810

 

SAE GRADE : SAE 85w140
وزن مخصوص در 15 درجه : 0.898
وبسکوزیته سینماتیک 100C در 40C : 17.3/230
فلاش پوینت : 200
نقطه ریزش C : -9

Send Comment

تعريفي كوتاه از نانو تكنولوژي

در سالهاي اخير، پيشرفتهاي تكنولوژي وسايل و مواد با ابعاد بسيار كوچك به دست آمده است و به سوي تحولي فوق العاده كه تمدن بشر را تا پايان قرن دگرگون خواهد كرد ، پيش مي رود . براي درك بهتر اندازه هاي مادون ريز ، قطر موي سر انسان را كه يك دهم ميليمتر است در نظر

More

زمان مناسب تعویض روغن موتور

آیا شما هر ۵۰۰۰ کیلومتر روغن موتور ماشین خود را تعویض می کنید؟ اکثر رانندگان با تبلیغاتی مواجه هستند که به آنها پیشنهاد می کند که روغن موتور ماشین خود را هر ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض کنند، اما حقیقت این است که این مسافت دیگر تعیین کننده نیست. بله روغن موتور سیاه

More