Loading...
Nano M.Oil API SL/CF 10W40

Nano M.Oil API SL/CF 10W40

شرح فنی روغن موتور نانو بهروان زاگرس و ویژگی های خاص محصول

1 - ترمیم سازی هوشمند سطوح فرسوده و ساییده شده موتور بوسیله ترکیبات نانو مواد کامپوزیت (الماس ، مس و نیکل ) با مصرف مداوم این محصول 

 2 - جلوگیری از آسیب رسیدن به موتور در زمان استارت سرد با دارا بودن ویژگی مگنتیک نانو ذرات کامپوزیت 

3 - کاهش ضریب اصطکاک و افزایش عمر قطعات موتور

4 - افزایش انتقال حرارت موتور و افزایش عمر قطعات موتور

 5 - کاهش مصرف سوخت در اثر افزایش تراکم سیلندرها و افزایش راندمان موتور

6 - جلوگیری از اکسیداسیون روغنی موتور و خوردگی موتور

7 - پاک کنندگی و معلق کنندگی مناسب و جلوگیری از رسوب ترکیبات لجنی در موتور

8 - افزایش شتاب و توان موتور

گرانروی cSt 100C : 15.2
شاخص گرانروی : 128
نقطه اشتعال C : 215
نقطه ریزش C : -30
15/6C دانسیته در Kg/m3 : 0/889
قابلیت کل mgKOH/g : 9/2

 

 

Send Comment

تعريفي كوتاه از نانو تكنولوژي

در سالهاي اخير، پيشرفتهاي تكنولوژي وسايل و مواد با ابعاد بسيار كوچك به دست آمده است و به سوي تحولي فوق العاده كه تمدن بشر را تا پايان قرن دگرگون خواهد كرد ، پيش مي رود . براي درك بهتر اندازه هاي مادون ريز ، قطر موي سر انسان را كه يك دهم ميليمتر است در نظر

More

زمان مناسب تعویض روغن موتور

آیا شما هر ۵۰۰۰ کیلومتر روغن موتور ماشین خود را تعویض می کنید؟ اکثر رانندگان با تبلیغاتی مواجه هستند که به آنها پیشنهاد می کند که روغن موتور ماشین خود را هر ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض کنند، اما حقیقت این است که این مسافت دیگر تعیین کننده نیست. بله روغن موتور سیاه

More