Loading...
Nano M.Oil API-SF/CC-20W50

Nano M.Oil API-SF/CC-20W50

شرح فنی روغن موتور نانو بهروان زاگرس و ویژگی های خاص محصول

1 - افزایش شتاب و توان موتور‍‍‌‏‏‏‏‏

2 - کاهش ضریب اصطحکاک و افزایش عمر قطعات موتور

3 - کاهش سایش قطعات موتور 

4 - محافظ بسیار عالی موتور در دمای بالا 

5 - پاک کنندگی و معلق کنندگی مناسب

6 - افزایش فشار روغن تا حد نرمال آن 

7 - ترمیم سازی و بازسازی فرسوده و ساییده شده

8 - محافظتبسیار عالی موتور در دمای بالا

گرانروی cSt 100C : 20
شاخص گرانروی : 125
نقطه اشتعال C : 210
نقطه ریزش C : -25
15/6C دانسیته در Kg/m3 : 0/888
قابلیت کل mgKOH/g : 5/7

 

Send Comment

تعريفي كوتاه از نانو تكنولوژي

در سالهاي اخير، پيشرفتهاي تكنولوژي وسايل و مواد با ابعاد بسيار كوچك به دست آمده است و به سوي تحولي فوق العاده كه تمدن بشر را تا پايان قرن دگرگون خواهد كرد ، پيش مي رود . براي درك بهتر اندازه هاي مادون ريز ، قطر موي سر انسان را كه يك دهم ميليمتر است در نظر

More

زمان مناسب تعویض روغن موتور

آیا شما هر ۵۰۰۰ کیلومتر روغن موتور ماشین خود را تعویض می کنید؟ اکثر رانندگان با تبلیغاتی مواجه هستند که به آنها پیشنهاد می کند که روغن موتور ماشین خود را هر ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض کنند، اما حقیقت این است که این مسافت دیگر تعیین کننده نیست. بله روغن موتور سیاه

More